PNF - Bee Hero Sport Center

Przejdź do treści
PNF
(torowanie nerwowo - mięśniowe)

  • PNF dla osób z zaburzeniami chodu, równowagą oraz koordynacją ruchową
Terapia pomagająca w odzyskaniu utraconej funkcji. Pobudza receptory znajdujące się w ciele w celu ułatwienia ruchu w obszarze uszkodzonym. Ruchy, które się stosuje są zgodne z naturalną praca mięni i stawów. Terapia stosowana u pacjentów z dysfunkcją ruchową np. z chorobą Parkinson, w Stwardnieniu Rozsianym- SM, SMA lub z wystąpieniem dysfunkcji ruchowej.
  • PNF dla osób z wystąpieniem zaburzenia podniesienia ręki bądź nogi w pełnym zakresie
Terapia pomagająca w odzyskaniu utraconej funkcji. Pobudza receptory znajdujące się w ciele w celu ułatwienia ruchu w obszarze uszkodzonym. Ruchy, które się stosuje są zgodne z naturalną praca mięni i stawów. Terapia stosowana u pacjentów unieruchomieniach, złamaniach, zwichnięciach itp.
  • PNF dla osób z częściowym i całym paraliżem kończyn górnych lub dolnych oraz mimiką twarzy
Terapia pomagająca w odzyskaniu utraconej funkcji. Pobudza receptory znajdujące się w ciele w celu ułatwienia ruchu w obszarze uszkodzonym. Ruchy, które się stosuje są zgodne z naturalną praca mięni i stawów. Terapia stosowana u pacjentów po udarach, zatorach, wypadkach itd.

Cookie Policy | Copyright © 2019 Bee Hero Sport Center
Wróć do spisu treści